Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

W dniu 7.04.2016 r. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa w „Samochodówce”. Podczas akcji krwiodawstwa do oddania krwi zgłosiło się 31 uczniów. Krew oddało 21 osoby, dzięki akcji pozyskano 9 litrów 450 ml krwi. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wzrost zapotrzebowania na krew i propagowanie wśród młodzieży postaw społecznych. Wszystkim uczniom i uczennicom , którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania ponieważ oddając krew ratujesz życie.