Absolwenci ZSSiO

TECHNIKUM NR 5

rok szkolny 2021/2022

Kl. 4a T

kierunek kształcenia:  Technik pojazdów samochodowych /

                                 Technik mechanik

Wychowawca:    mgr Gabriela Duch

Kl. 4b T

kierunek kształcenia:  Technik pojazdów samochodowych /

                                 Technik spedytor

Wychowawca:    mgr Katarzyna Hańderek