2023

 


2022

09.01.2024

Akademia WSB partnerem ZSSiO
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej dołączyła do grona Partnerów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Umowa o współpracy została podpisana we wtorek 9 stycznia br..Umowę podpisali:

 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
 • dr inż. Janusz Berek – Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

W spotkaniu uczestniczyła również dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie.

Umowa dotyczy m. in.: objęcia przez Akademię WSB patronatem oddziałów VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w których realizowana jest tematyka dotycząca między innymi zagadnień związanych z Bezpieczeństwem Narodowym, w tym w ramach innowacji pedagogicznych, wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji  uczniów oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa narodowego poprzez organizację prelekcji, szkoleń i warsztatów.Czytaj więcej…


24.11.023
PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY PPHU BIELBET A ZSSIO
W dniu 24 listopada 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między PPHU BIELBET a Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
PPHU BIELBET reprezentował Właściciel Pan Grzegorz Paszko, natomiast ZSSiO Dyrektor Szkoły Pan Janusz Berek.
W ramach współpracy przewiduje się między innymi:• objęcie patronatem przez firmę kierunku kształcenia technik spedytor;
• organizację dla uczniów kierunków technik spedytor oraz magazynier logistyk praktyk zawodowych na terenie firmy;
• organizację wizyt zawodoznawczych oraz wycieczek naukowych, umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w PPHU BIELBET;
• kierowanie ofert zatrudnienia do absolwentów ZSSiO;
• promowania współpracy z PPHU BIELBET jako przykładu dobrej praktyki.


Czytaj więcej…


02.09.2023 r.
RBS Robotics dołącza do grona Partnerów ZSSiO

W dniu 22 września 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a firmą RBS Robotics Sp. z o.o..
Firmę RBS Robotics Sp. z o.o. reprezentowała Bożena Wojciechowska – Członek Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.

Współpraca obejmuje między innymi:

 • objęcie patronatem przez firmę kierunków kształcenia technik automatyk i technik robotyk;
 • organizację dla uczniów w/w kierunków praktyk zawodowych i staży na terenie firmy;
 • organizację wizyt zawodoznawczych oraz wycieczek naukowych;
 • kierowanie ofert zatrudnienia do absolwentów ZSSiO;
 • współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję kształcenia na kierunkach technik automatyk i technik robotyk.

RBS Robotics jest wiodącą firmą działającą w branży automatyki i robotyki. Zakres jej działalności obejmuje m. in. nowe inwestycjeCzytaj więcej…


01.09.2023 r.

Zmiana na stanowisku wicedyrektora

Stanowisko wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej nr 38 za mgr Zofię Zamarię obejmuje mgr Alicja Krzempek


01.09.2023 r.

Nowe stanowisko wicedyrektora

W związku z otwarciem VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących stanowisko wicedyrektora ds. w/w Szkoły obejmuje mgr Joanna Wolff


01.09.2023 r.

VII Liceum Ogólnokształcące w ZSSiO

W dniu 01.09.2023 r. rozpoczęło działalność w ZSSiO VII Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego uruchomiono dwa oddziały:

 1. oddział z innowacją proobronną – przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.
 2. oddział sportowy o profilu piłka siatkowa chłopców – przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 20 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr LVIII/1304/2023 założyła VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Uchwałą nr LVIII/1305/2023 włączono VII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.


01.09.2023 r.

Rekordowy nabór

W wyniku rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otwarto aż 13 oddziałów klas pierwszych:

 • w VII Liceum Ogólnokształcącym – 2 oddziały: z innowacją proobronną i sportowy o profilu piłka siatkowa chłopców;
 • w Technikum nr 5 – 7 oddziałów klas pierwszych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, technik transportu drogowego, technik automatyk, technik robotyk
 • w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 – 4 oddziały klas pierwszych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i magazynier-logistyk

Do w/w oddziałów przyjęto łącznie 365 uczniów.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 38 uruchomiono jeden oddział – 21 uczniów.


17.04.2023 r.
Mamy Mistrzów i Wicemistrzów Polski!!!

Z finałów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w Poznaniu, nasi Super Mechanicy, przywieźli Złoty i Srebrny Silnik!!!
Po raz pierwszy w dwunastoletniej historii Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, Nasi Uczniowie wspięli się na podium. I to od razu na dwa jego najwyższe stopnie!
Finałowe zmagania odbyły się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2023r. w ramach Poznań Motor Show 2023. W Mistrzostwach wzięło udział blisko 10,5 tys. półfinalistów – zawodowych i młodych mechaników wraz z opiekunami.

Złoty Silnik w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy wywalczyli Tymoteusz Kominek i Paweł Staniek z klasy 4a TPS_P.

Srebrny Silnik w kategorii Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych – Mikołaj Gandor i Szymon Kopeć z klasy 4b TPS_G.

Czytaj dalej…


23.03.2023 r.
Nowoczesne pracownie nauki jazdy i nowe porozumienie!

24 marca 2023 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyły się dwie uroczystości, ważne nie tylko dla naszej szkoły. Pierwsza dotyczyła otwarcia nowoczesnych pracowni nauki jazdy, druga porozumienia zawartego między ZSSiO i spółką MZK w zakresie organizacji kształcenia uczniów oraz objęcia patronatem jednego z kierunków w Technikum nr 5.
W wydarzeniach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Piotr Kucia, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik, Starszy Inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej Marcin Mędrek, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka wraz ze współpracownikami, Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSSiO Ewa Mieszczak, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Janusz Berek, kadra kierownicza ZSSiO oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj dalej…


17.02.2023 r.
Zawarcie porozumienia o współpracy z firmą PLP POLAND (BELOS) S.A.

W dniu 17 lutego 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a firmą PLP POLAND (BELOS) S.A.
Firmę PLP POLAND (BELOS) S.A. reprezentował Piotr Rozwadowski – Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.

W ramach współpracy przewiduje się między innymi:
• objęcie patronatem przez firmę kierunku kształcenia technik mechanik;
• organizację dla uczniów kierunku technik mechanik praktyk zawodowych na terenie firmy;
• organizację wizyt zawodoznawczych oraz wycieczek naukowych;
• kierowanie ofert zatrudnienia do absolwentów ZSSiO.

Czytaj więcej…


12.01.2023 r. 

W ZSSiO zaparkował Ikarus

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy naszą szkołą a Panem Kamilem Wajdą w ZSSiO uruchomiono symulator przegubowego autobusu Ikarus 280 (Browarus).

Symulator Autobusu Ikarus 280 – będzie służył naszym uczniom, zarówno szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. Na symulatorze będą przeprowadzane testy i sprawdziany umiejętności prowadzenia tak wielkiego pojazdu jakim jest autobus i to nie byle jaki, bo przegubowy. To tutaj będzie można zobaczyć z bliska pracę kierowcy i sprawdzić się w tej roli. Na Browarusie każdy będzie mógł spróbować poprowadzić autobus, ale również przenieść się kilka lat wstecz, do czasów kiedy w naszym mieście na ulicach można było spotkać tego typu pojazd. Browarus to nie tylko pomoc dydaktyczna, to żywy pomnik legendy komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej – autobusów węgierskiej marki Ikarus.

Czytaj więcej…