2022

 

2023 2021


29.11.2022 r. 

50-lecie ZSSiO

Uroczysta Msza Św. i poświęcenie Sztandaru dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Mały Fiat, Wielka Szkoła! – obchody Jubileuszu 50-lecia ZSSiO

Podziękowania i listy gratulacyjne z okazji obchodów 50-lecia ZSSiO

Dziękujemy Sponsorom i Mediom!- Jubileusz 50-lecia ZSSiO

Jubileusz 50-lecia ZSSiO w mediach


29.11.2022

ZSSiO w sieci TELC!

Na mocy porozumienia podpisanego ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących wstąpił do sieci szkół TELC. Oznacza to, że w ZSSiO przeprowadzane będą sesje egzaminacyjne zarówno dla uczniów, jak i innych zainteresowanych osób. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe na danym poziomie.

Czytaj więcej…


29.09.2022 r.

Sektorowe porozumienie edukacyjne z Seifert Polska Sp. z o.o.

Przedmiotem  Porozumienia jest wspólna promocja zawodów związanych z logistyką, spedycją i magazynowaniem dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności w regionie i w szkolnictwie branżowym oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy edukacja – biznes w Polsce.

W imieniu firmy Seifert Polska Sp. z o.o. porozumienie podpisali Szymon Szczepanik – Członek Zarządu, Aleksander Rumelt – HR Manager, w imieniu Szkoły Janusz Berek – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.

Czytaj więcej…

 


01.09.2022 r.

ZSSiO coraz częściej wybierany przez kandydatów do klas pierwszych

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otwarto aż 11 oddziałów klas pierwszych:

 • w Technikum nr 5 – 7 oddziałów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, technik transportu drogowego, technik automatyk, technik robotyk
 • w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 – 4 oddziały w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i magazynier-logistyk

Do w/w oddziałów przyjęto łącznie 328 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 38 jak co roku uruchomiono jeden oddział.


01.09.2022 r.

Nowy kierunek kształcenia

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 – magazynier-logistyk


28.06.2022 r.

Firma JANTAR partnerem technologicznym szkoły

W dniu 28 czerwca 2022 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZSSiO a firmą Jantar Sp. z o.o.. Firmę Jantar Sp. z o.o. reprezentowali Przemysław Targosz – Prezes Zarządu oraz Patrycja Targosz – Dyrektor ds. Marketingu i PR, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących reprezentowali Janusz Berek – Dyrektor Szkoły oraz Bożena Rzycka-Ryznar – Wicedyrektor w ZSSiO.

Umowę podpisano w Hubie technologicznym Jwave utworzonym przez firmę Jantar. Jest to laboratorium, w którym każda firma z branży zorientowanej na przemysł, logistykę, magazynowanie, handel, ale również rolnictwo, medycynę czy kulturę znajdzie spersonalizowane rozwiązanie włączające ją do łańcucha dostaw. Tu technologia dostępna jest dla każdego, a dedykowane strefy dają możliwość prezentacji technologii RFID w możliwie zbliżonym do naturalnego środowisku. Jwave jest miejscem, gdzie można wręcz dotknąć technologii i realnie zobaczyć jej zastosowania. Ponadto Hub technologiczny idzie o krok dalej, stawiając dodatkowo na aspekt edukacyjny.

Współpraca pomiędzy ZSSiO a firmą Jantar obejmować będzie zakres działań wspólnych dla obu stron, z uwzględnieniem m. in. obszarów:

 • budowania platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki;
 • wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym realizowanych ze środków UE;
 • udostępnianie obiektów, infrastruktury, sprzętu i oprogramowania Spółki na potrzeby dydaktyczne i naukowe uczniów;
 • realizacji warsztatów dla uczniów i nauczycieli;
 • organizacji wspólnych przedsięwzięć m. in. szkoleń, konferencji i seminariów.

Czytaj więcej…


14.06.2022 r.

Otwarcie kolejnej nowoczesnej pracowni

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej nowoczesnej pracowni w naszej szkole.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
 • Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,
 • Przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu – Elżbieta Milewska oraz Marcin Mędrek,
 • Wizytator bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Monika Mrzyk.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali sami uczniowie. Tym razem jest to pracownia symulacji procesów automatyki. To już piąta pracownia, która powstała w ostatnim czasie na potrzeby kształcenia w zawodach technik automatyk i technik robotyk. Z uwagi na dynamiczny rozwój Przemysłu 4.0 w/w zawody są niezwykle cenne i poszukiwane na obecnym rynku pracy. Są to także kierunki dla osób zainteresowanych łączeniem wiedzy z zakresu elektryki, elektroniki, mechatroniki i informatyki.Czytaj więcej…


 

15.06.2022 r.

Przystąpiliśmy do Partnerskiego Programu Edukacyjnego „Kierunek Castorama”

W dniu 15 czerwca 2022 r. podpisano umowę partnerską pomiędzy ZSSiO a Castorama Polska Sp. z o.o.. Firmę Castorama Polska Sp. z o.o. reprezentowali Rafał Matoga – Dyrektor Castorama  Bielsko-Biała oraz Bogumiła Botor-Miler – Dyrektor ds. Zarządzania i Logistyki Castorama Bielsko-Biała, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących reprezentowali Janusz Berek – Dyrektor Szkoły oraz Barbara Kadłubicka – Doradca zawodowy w ZSSiO.

Udział szkoły w Programie będzie polegać m. in. na:

 • partnerstwie wiedzy,
 • organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów realizowanych według sprofilowanych programów praktyk,
 • organizowaniu przez pracowników sklepu partnerskiego lekcji pokazowych i wycieczek przedmiotowych dla uczniów,
 • udziale w szkoleniach podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli szkoły,
 • udziale w projektach organizowanych przez sklep partnerski, m. in.: Majsterkowo, targi, dni otwarte, konkursy,
 • organizowaniu konkursów dla uczniów i praktykantów,
 • wspólnych działaniach w ramach doradztwa zawodowego realizowanego w szkole,
 • udzielaniu wsparcia technicznego i sprzętowego dla szkoły, obejmującego m.in. doposażenie warsztatów i pracowni, czy fundowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę.Czytaj więcej…


 

 26.04.2022 r.

Firma ZPT partnerem szkoły

Celem współpracy jest podejmowanie działań, których efektem będzie projektowanie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy. Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

 • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli w zakładach i miejscach wykonywania projektów przez ZPT,
 • udziału uczniów i nauczycieli w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w ZPT,
 • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez przedsiębiorstwo w rozwoju bazy dydaktycznej,
 • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły na terenie zakładów i w miejscach wykonywania projektów przez ZPT,
 • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę.

Czytaj więcej…11.04.2022 r.

Podpisanie umowy patronackiej z Geis PL Sp. z o. o.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a Geis PL Sp. z o. o.. Firmę Geis reprezentował p. Waldemar Jakubowicz – dyrektor oddziału Tychy. W ramach porozumienia firma Geis obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik spedytor magazynier – logistyk.

Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

 • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły na terenie Geis PL Sp. z o. o.,
 • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie przedsiębiorstwa,
 • udziału uczniów i nauczycieli ZSSiO w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych współorganizowanych z firmą,
 • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez przedsiębiorstwo w rozwoju bazy dydaktycznej,
 • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
 • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej…

 28.03.2022 r.

Oddziały przygotowawcze

W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie w Szkole Podstawowej nr 38 utworzono trzy oddziały przygotowawcze dla 74 dzieci z Ukrainy na poziomie klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.


11.03.2022 r.

Podsumowanie projektu – „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11.03.2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego:
„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE” – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Głównym jego celem, było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Czytaj więcej – Kliknij…


28.02.2022 r.

Rozszerzenie współpracy z firmą Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

W dniu 28.02.2022 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Raben Logistics Polska Sp. z o.o.. W ramach porozumienia Raben Logistics Polska Sp. z o.o. obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Magazynier – logistyk w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5. Firmę reprezentowała p. Małgorzata Kacyrz – Kierownik oddziału firmy w Czechowicach-Dziedzicach. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.