2021

 

2022 2020

 


06.09.2021 r.

Mamy własny Ośrodek Szkolenia Kierowców!

Dobra passa w naszym Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących trwa… Cel na rok 2021 został osiągnięty. Systematyczny rozwój bazy dydaktycznej, nowe kierunki kształcenia, a tym samym wzbogacenie oferty szkoły ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy i dobrze przygotować naszych absolwentów do podjęcia w przyszłości zatrudnienia.

Czytaj więcej – Kliknij…


 

01.09.2021 r. 

Nowy kierunek kształcenia

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 5 – technik robotyk


01.09.2021 r.

Zmiana na stanowisku wicedyrektora

Stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych i nadzoru pedagogicznego za mgr Bożenę Sadlik obejmuje mgr Bożena Rzycka-Ryznar


15.06.2021 r.

Otwieramy patronackie klasy Esportowe!

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Stowarzyszeniem Esport Polska, w zakresie utworzenia klas patronackich w dziedzinie Esportu.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,
 • Prezes Stowarzyszenia Esport – Tomasz Kowalik,
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Esport – Brunon Bielecki,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Janusz Kaps,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu – Jacek Broda.

W ramach umowy od września br. w ZSSiO zarówno w Szkole Podstawowej (klasy 4-8) i Technikum oraz Szkole Branżowej zostaną utworzone patronackie klasy Esportowe. Tym samym uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach esportowych i zdobywać umiejętności w tym zakresie pod okiem specjalistów.

W trakcie trwania uroczystości uczniowie klas Esportowych ze Szkoły Podstawowej w Rajczy i Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu zaprezentowali swoje umiejętności esportowe. Serdecznie dziękujemy Uczniom oraz Dyrekcji obu szkół za uświetnienie naszej uroczystości.

Artykuł na stronie Radia Bielsko: E-SPORT BĘDZIE NA LEKCJACH!

Artykuł na stronie Urzędu Miasta: Klasy e-sportowe w Samochodówce

Artykuł na stronie bielsko.biala.pl: W szkole nauczą się grać na konsoli. Klasy e-sportowe w Bielsku-Białej

Artykuł na stronie naszemiasto.pl: https://bielskobiala.naszemiasto.pl/klasy-e-sportowe-w-bielsku-bialej-szkola-przy-ul-filarowej/ar/c5-8330716

Artykuł na stronie Super-Nowa: https://www.super-nowa.pl/sport-cat/art-bielsko-biala-klasy-e-sportowe-w-samochodowce,12729

Więcej informacji – KLIKNIJ…


 

 

28.05.2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu dołącza do partnerów ZSSiO

W dniu 28.05.2021 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZSSiO a Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. RIHiP reprezentowali p. Anna Bednarska – Dyrektor Biura Izby oraz p. Janusz Targosz – Prezes Izby, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.

Współpraca obejmować będzie zakres działań wspólnych dla obu Stron, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

 • umacniania wzajemnych kontaktów między Szkołą i Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej;
 • popierania celów edukacyjnych Szkoły;
 • budowania platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki,
 • wspólnej realizacji projektów edukacyjno-rozwojowych, w tym projektów realizowanych ze środków uzyskanych w ramach programów finansowanych ze środków UE;
 • organizacja wspólnych przedsięwzięć m. in. konferencji, seminariów, szkoleń itp.;
 • realizacja zajęć dydaktycznych.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej od 1990 roku, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu. W ramach swojej działalności podejmuje m. in. działania w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości i stymulowania jej rozwoju. RIHiP współpracuje na co dzień z szeregiem podmiotów i instytucji oraz aktywnie wspiera współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem.

Więcej informacji – KLIKNIJ…


12.05.2021 r.

Uroczyste otwarcie nowych pracowni automatyki

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni automatyki w ZSSiO. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Prezydent Miasta Bielska-Białej – Jarosław Klimaszewski,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,
 • Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu – Aleksander Pietrzak,
 • Dyrektor oddziału Astor Katowice – Małgorzata Hadwiczak,
 • Zastępca Dyrektora oddziału Astor Katowice – Piotr Hornik.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali sami uczniowie.

Nowe pracownie będą wykorzystywane w kształceniu na kierunkach technik automatyktechnik robotyk i automatyk. Zawód automatyka i robotyka z uwagi na dynamicznie postępującą automatyzację i robotyzację procesów pracy jest niezwykle cenny i poszukiwany na obecnym rynku pracy. Są to nowe zawody dla osób zainteresowanych łączeniem wiedzy między innymi z zakresu elektryki, elektroniki, mechatroniki i informatyki.

Więcej informacji – KLIKNIJ…


10.05.2021 r.

„Future for education” – podpisanie listu intencyjnego

W dniu 10.05.2021 r. podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu Erasmus+ w przygotowywanym projekcie „Future for education” pomiędzy ZSSiO a Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. RIHiP reprezentowała p. Anna Bednarska – Dyrektor Biura Izby, w imieniu ZSSiO list intencyjny podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Projekt realizowany będzie przy współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Izbą Gospodarczą z Prerova (Czechy) i Med. O.R.O. scarl, Catania z Włoch. Projekt w założeniu koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych. Jego celem jest przygotowanie metodologii i kształcenie uczniów oraz nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych:

 • marketingu cyfrowego w biznesie,
 • komunikacji elektronicznej,
 • nowych informatycznych metod edukacji.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na 2 lata (2022-2024).

 


17.03.2021 r.

Rozszerzenie współpracy z Centrum Inżynieryjnym

W dniu 17.03.2021 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Centrum Inżynieryjnym Sp. z o.o. Sp. k.. W ramach porozumienia Centrum Inżynieryjne obejmuje patronatem kolejne kierunki kształcenia: Technik robotyk w Technikum nr 5 oraz Automatyk w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5. Firmę reprezentował p. Michał Targosz – Wiceprezes Zarządu. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


05.03.2021 r.

Rozszerzenie współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

W dniu 05.03.2021 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W ramach porozumienia ATH obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik robotyk w Technikum nr 5. Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentował dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH – Rektor. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał mgr inż. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


09.02.2021 r.

Lontex w gronie partnerów ZSSiO

W dniu 09 lutego 2021 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Lesław Tlaga – Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Firma Lontex obejmuje patronatem wszystkie kierunki transportowo-spedycyjne w naszej szkole, tj. technik spedytor, technik transportu drogowego i kierowca mechanik. Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

 • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
 • organizacji szkoleń, prezentacji i wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmie,
 • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej,
 • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
 • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
 • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

8.02.2021 r.

Rozszerzenie współpracy z firmą Astor Sp. z o.o.

W dniu 08.02.2021 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Astor Sp. z o.o.. W ramach porozumienia Astor Sp. z o.o. obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik robotyk w Technikum nr 5. Firmę reprezentował p. Piotr Hornik – Z-ca Dyrektora Astor Katowice. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


 

Wstecz