2020

 

2021 2019

 


22.12.2020 r.

Rozszerzenie współpracy z firmą Astor Sp. z o.o.

W dniu 22.12.2020 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Astor Sp. z o.o.. W ramach porozumienia Astor Sp. z o.o. obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Automatyk w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5. Firmę reprezentował p. Piotr Hornik – Z-ca Dyrektora Astor Katowice. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


 

2020-10-30

ZSSiO w programie mLegitymacja

Miło nam poinformować, że w wyniku podpisania porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji, nasza szkoła dołączyła do programu mLegitymacja. Dzięki temu uczniowie ZSSiO mają możliwość uzyskania nowoczesnej i będącej zawsze „pod ręką” legitymacji szkolnej.

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie np. smartfona można potwierdzić, że jest się uczniem naszej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień. Można również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdza m.in. imię, nazwisko, a także zobaczy zdjęcie z dokumentu danej osoby. Można sprawdzić również w każdym momencie ważność swojej mLegitymacji. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj…


 

01.09.2020 r. 

Nowy kierunek kształcenia

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w w Technikum nr 5 – technik transportu drogowego


2020-07-09

Podpisanie umowy patronackiej z Centrum Inżynieryjnym Sp. z o. o. Sp. k.

W dniu 09 lipca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a Centrum Inżynieryjnym Sp. z o. o. Sp. k.. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Michał Targosz – V-ce Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Centrum Inżynieryjne obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk i technik mechanik.

Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

  • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie firmy,
  • udziału uczniów i nauczycieli ZSSiO w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w Centrum Inżynieryjnym,
  • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej,
  • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w Centrum Inżynieryjnym Sp. z o. o. Sp. k.,
  • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Centrum Inżynieryjne Sp. k. jest integratorem systemów sterowania do maszyn i linii produkcyjnych. Firma działa w obszarach związanych z automatyką przemysłową, dostosowanych do wymogów kierunku INDUSTRY 4.0.. Główne dziedziny działalności dotyczą projektowania i programowania układów automatyki, robotyki i inżynierii produkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 


2020-07-01

Przekazanie środków finansowych na zakup wyposażenia do pracowni automatyki przez firmę Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

Firma Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. przekazała środki finansowe na rzecz naszej szkoły. Dzięki wsparciu zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci programowalnych makiet skrzyżowania drogowego dla kierunku technik automatyk.

 

 

 

 

 

 

 

 


2020-01-09
Podpisanie umowy patronackiej z Fabryką Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.
Na mocy porozumienia BEFARED S.A. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk i technik mechanik. W ramach porozumienia strony zobowiązują się między innymi do:

• organizacji wizyt zawodoznawczych na terenie Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.,
• przeprowadzania szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli przez BEFARED S.A.,
• organizowania wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmie,
• realizacji praktyk zawodowych w BEFARED S.A.,
• podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów jest czołowym producentem reduktorów i motoreduktorów ogólnego zastosowania. Fabryka istnieje ponad 130 lat, posiada 80-letnie doświadczenie w produkcji elementów napędowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020-03-18

Rozszerzenie współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

W dniu 18.03.2020 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W ramach porozumienia Akademia Techniczno-Humanistyczna obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik transportu drogowego w Technikum nr 5. Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Jarosław Janicki – Rektor. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał mgr inż. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


 

2020-03-14
Alfa&Poland dołącza do partnerów ZSSiO
W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a ALFA&POLAND Sp. z o. o.. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Wojciech Zgłobica – V-ce Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. ALFA&POLAND Sp. z o. o. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk i technik mechanik. Współpraca dotyczy między innymi:

• organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie firmy,
• rzeczowego/finansowego wspierania szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej,
• realizacji praktyk zawodowych w ALFA&POLAND Sp. z o. o.,
• proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
• podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

ALFA&POLAND Sp. z o. o. jest liderem na światowym poziomie w zakresie projektowania, wykonywania i uruchomienia kompletnych linii montażowych, maszyn specjalnych, stref zrobotyzowanych, systemów transportu międzyoperacyjnego, urządzeń montażowych, stanowisk kontrolnych dla sektora automotive oraz zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stacji i linii produkcyjnych oraz automatyki przemysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.03.2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W marcu 2020 r. szkoła stanęła przed nowym, bardzo trudnym wyzwaniem. Świat opanowała pandemia Covid-19, co wywróciło „do góry nogami” sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty w całym kraju. Nauka stacjonarna zamieniła się w naukę w systemie hybrydowym lub zdalnym. W szkole została wdrożona platforma nauczania zdalnego, kadra pedagogiczna przeszła intensywne szkolenia w zakresie obsługi e-narzędzi i metod pracy stosowanych podczas zdalnego nauczania. Wielu uczniom wypożyczono sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej oraz wyposażono wszystkie pracownie szkolne w dodatkowy sprzęt teleinformatyczny. Przez prawie dwa lata praca w szkole odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym, w którym realizowano nie tylko proces kształcenia dzieci i młodzieży, ale także przeprowadzano egzaminy zawodowe, maturalne, czy ósmoklasisty.


2020-03-12
Rozszerzenie współpracy z firmą Stawowy Group Sp. z o.o.
W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Stawowy Group Sp. z o.o.. Firmę reprezentował p. Bolesław Stawowy – Prezes Zarządu. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Zawarte porozumienie rozszerza zakres dotychczasowej współpracy, która dotyczyła głównie organizacji praktyk zawodowych i dni otwartych szkoły oraz wspierania szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej. Nowe obszary współpracy dotyczą między innymi:

• objęcia patronatem przez firmę kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych,
• organizacji dla uczniów i nauczycieli szkoleń, prezentacji i wycieczek umożliwiających zapoznanie się narzędziami i technologiami stosowanymi w branży motoryzacyjnej,
• proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę.

Firma Stawowy Group Sp. z o.o. istnieje od od 1996 r., obecnie zajmuje się sprzedażą samochodów marki Hyundai oraz świadczy profesjonalne usługi w zakresie obsługi i naprawy samochodów w pełnym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020-02-19
Nowa pracownia elektroniki i elektrotechniki
Dnia 19 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni elektroniki i elektrotechniki w ZSSiO. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Tomasz Kowalik – dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Aleksander Pietrzak – główny specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty, p. Elżbieta Skrzypek – starszy wizytator bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nowa pracownia jest jedną z kilku pracowni dedykowanych nowemu kierunkowi kształcenia – technik automatyk, który został otwarty w tym roku szkolnym. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwala w pełni i na najwyższym poziomie kształcić młodzież, zgodnie z wymaganiami podstaw programowych kształcenia w zawodach, które posiadamy w swojej ofercie edukacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz