2019

 


 

2020 2018

 


2019-12-12

Rozszerzenie współpracy z firmą Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

W dniu 12.12.2019 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Raben Logistics Polska Sp. z o.o.. W ramach porozumienia Raben Logistics Polska Sp. z o.o. obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik transportu drogowego w Technikum nr 5. Firmę reprezentował p. Łukasz Pełko – Dyrektor Regionu. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.

 


2019-11-04

Rozszerzenie współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

W dniu 11.04.2019 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W ramach porozumienia Akademia Techniczno-Humanistyczna obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik automatyk w Technikum nr 5. Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Jarosław Janicki – Rektor. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał mgr inż. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


2019-10-01
Remonty i modernizacje
• remont elewacji ściany zachodniej hali sportowej,
• montaż elektronicznego systemu dostępu do szkoły (drzwi wejściowe w budynku B),
• wymiana drzwi w czterech salach lekcyjnych (206C, 125C’, 124C’, 123C’),
• montaż ekranu i projektora multimedialnego w auli,
• wymiana ławek i krzeseł w pięciu salach lekcyjnych (204C, 208C, 305C, 222B, 227B),
• wymiana ławek na korytarzach 45 szt,
• utworzenie „strefy relaksu” (korytarz I p. budynek B)
• utworzenie szkolnej kawiarenki (korytarz między budynkami B i C).


 

01.09.2019 r. 

Nowy kierunek kształcenia

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w w Technikum nr 5 – technik automatyk


01.09.2019 r.

Podwójny nabór

W wyniku reformy systemu oświaty w szkołach ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otwarto:

  • w Technikum nr 5 – 6 oddziałów klas pierwszych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik automatyk, technik spedytor
  • w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 – 6 oddziałów klas pierwszych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik

Do w/w oddziałów przyjęto łącznie 325 uczniów.


2019-07-01
Remonty i modernizacje
• malowanie trzech sal lekcyjnych (105B, 106C, 122C) z wymianą oświetlenia na oświetlenie typu LED,
• malowanie korytarza wraz z wymianą oświetlenia na oświetlenie typu LED (I piętro, budynek B),
• utworzenie nowej sali dydaktycznej (116C) w budynku C (kompleksowy remont z wykonaniem instalacji elektrycznej, oświetleniem LED i sieci komputerowej),
• wyposażenie dwóch sal lekcyjnych SP 38 w tablice multimedialne.

 


2019-04-16
Podpisanie umowy patronackiej z Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
Na mocy porozumienia Raben Logistics Polska Sp. z o.o. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik spedytor i kierowca mechanik. W ramach porozumienia strony zobowiązują się między innymi do organizacji:

•wizyt zawodoznawczych na terenie Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
•szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
•prezentacji i wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
•praktyk zawodowych w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
•wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 12 krajach Europy, na terenie: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Rumunii. Raben Group działa w Polsce od 1991 roku, posiada rozbudowaną sieć terminali w całym kraju oraz ponad 25 letnie doświadczenie na rynku usług logistycznych. Raben Logistics Polska to czołowa firma logistyczna w naszym kraju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-03-26
Podpisanie umowy patronackiej z Astor Sp. z o.o.
W dniu 26 marca 2019 r. podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego w Katowicach, zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a firmą Astor Sp. z o.o.. Na mocy porozumienia Astor Sp. z o.o. obejmuje patronatem kierunek technik automatyk, który zostanie uruchomiony w ZSSiO od roku szk. 2019/2020. W ramach współpracy przewiduje się między innymi:

• organizację wizyt zawodoznawczych na terenie ASTOR INNOVATION ROOM (centrum technologiczne Przemysłu 4.0) oraz ASTOR ROBOTICS CENTER (centrum technologiczne robotyzacji),
• seminaria, e-szkolenia i prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli,
• wykłady dla uczniów nt. aktualnie stosowanych w przemyśle rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji i Przemysłu 4.0,
• współpracę szkoleniową w ramach Akademii ASTOR.

Firma ASTOR dostarcza najnowsze technologie z zakresu automatyzacji produkcji, robotyzacji procesów oraz systemy IT do zarządzania i nadzoru produkcji. Astor jest wieloletnim partnerem biznesowym globalnych firm, np. GE Automation & Controls, Wonderware by Schneider Electric, Kawasaki Robotics, SATEL, Horner i EPSON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-03-07
Podpisanie porozumienia z PROSEAT Sp. z o.o.
W ramach współpracy przewiduje się między innymi:

• organizację dla uczniów kierunków technik mechanik i technik spedytor praktyk zawodowych na terenie firmy PROSEAT,
• możliwość uczestniczenia nauczycieli i uczniów ZSSiO w szkoleniach umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w zakładzie,
• organizację wizyt zawodoznawczych, wycieczek naukowych, prezentacji i wykładów,
• wsparcie szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej.

PROSEAT Sp. z o.o. od 9 lat rozwija działalność produkcyjną w Polsce, dostarczając producentom samochodów oraz dostawcom wysokiej jakości zagłówki, podłokietniki i side bolstery. Spółka należy do międzynarodowego koncernu, specjalizującego się w produkcji pianek poliuretanowych służących jako wypełnienia przy produkcji foteli samochodowych.

W zakładach w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach prowadzone są procesy tłoczenia i spawania części, produkcji pianki poliuretanowej, elementów z tworzyw sztucznych oraz krojenia, szycia i montażu zagłówków, podłokietników side bolsterów. Spółka zatrudniająca obecnie ok. 1100 osób jest dostawcą dla niemieckich, francuskich i koreańskich producentów samochodowych.

 

 

 

 

 

 

 


2019-02-26
Podpisanie umowy patronackiej z Eaton Automotive Systems
Podpisanie porozumienia ma na celu rozszerzenie zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy ZSSiO a firmą Eaton. Nowe obszary współpracy dotyczą między innymi:

• patronatu, którym firma Eaton objęła kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik,
• szkoleń branżowych realizowanych przez firmę dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
• możliwości udziału uczniów ZSSiO w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”.

Eaton Automotive Systems jest producentem elementów do silników samochodowych wiodących marek. Bielski zakład jest jednym z najlepszych zakładów Eatona na świecie czego dowodem jest wiele nagród w tym World Class Manufacturing oraz nagród od klientów. Zakład posiada certyfikat zarządzania jakością ISO/TS 16949 i ochroną środowiska ISO 14001. W listopadzie 2016 roku zakład Eaton w Bielsku-Białej otrzymał prestiżowa nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy – „Pracodawca –Organizator pracy bezpiecznej.”

 

 

 

 

 

 

 


2019-02-13
Podpisanie umowy patronackiej z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Na mocy porozumienia SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. obejmuje patronatem cztery kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. W ramach porozumienia uczniowie kształcący się na kierunkach objętych patronatem będą mogli realizować praktyki na terenie zakładu, a naszym absolwentom będzie oferowane zatrudnienie. Ponadto strony zobowiązują się między innymi do:

• organizacji wizyt zawodoznawczych na terenie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
• umożliwienia uczniom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych udziału w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
• podejmowania działań, których efektem będzie projektowanie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy,
• organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest jednym z czołowych polskich producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia dla straży pożarnej, policji, wojska i służb cywilnych. Długoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, wysoko wyspecjalizowania kadra oraz zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala firmie oferować pojazdy na najwyższym światowym poziomie technicznym. Za 2018 r. firma otrzymała tytuł Firma Roku 2018 Miasta Bielska-Białej.

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-01-09
Podpisanie porozumienia z Inter-Team Sp. z o.o.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji na terenie szkoły profesjonalnych szkoleń branżowych, zarówno dla uczniów i nauczycieli. Szkolenia realizowane są w ramach Akademii Technicznej Inter-Team, a prowadzą je doświadczeni trenerzy. Tematyka szkoleń obejmuje wiedzę, która jest niezbędna na stanowiskach pracy w warsztatach samochodowych. Szkolenia w ramach Akademii Technicznej Inter-Team to przede wszystkim wiedza praktyczna, niezwykle ceniona przez mechaników samochodowych. Biuro Akademii mieści się w Warszawie, a doskonale dopracowane zaplecze techniczne pozwala zorganizować pełen zakres szkoleń w naszej szkole.

 


2019-01-02
Remonty i modernizacje
• zakup szafek ubraniowych dla 150 uczniów,
• zakup dla SP 38 sześciu zestawów dydaktycznych do programowania i robotyki Lego EducationWeDo 2.0 wraz z tabletami i oprogramowaniem,
• malowanie sali lekcyjnych (301C) z wymianą oświetlenia na oświetlenie typu LED,
• malowanie sali 205B, wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowejoraz montaż blatów z 10 stanowiskami komputerowymi,
• wymiana drzwi wejściowych w budynku B.

 


Wstecz