2017

 

2018 2016

 


2017-12-22
Modernizacja oświetlenia w hali sportowej na oświetlenie typu LED


2017-12-04
Podpisanie porozumienia o współpracy z Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A., największym producentem samochodów w Polsce.
Porozumienie przewiduje objęcie patronatem przez FCA Poland S.A. kierunków kształcenia technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Ponadto FCA Poland S.A. zobowiązuje się między innymi do:

1. Umożliwienia realizacji praktyk zawodowych uczniom ZSSiO na terenie FCA Poland S.A. w Tychach i Bielsku-Białej,
2. Organizacji dla uczniów ZSSiO cyklicznych wizyt zawodoznawczych,
3. Umożliwienia nauczycielom oraz uczniom ZSSiO udziału w szkoleniach dedykowanych dla branży motoryzacyjnej oraz prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w FCA Poland S.A.,
4. Wsparcia szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych potrzebnych do kształcenia w zawodach objętych patronatem FCA Poland S.A.,
5. Proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników.

 


2017-09-04
mgr inż. Janusz Berek nowym dyrektorem szkoły
mgr inż. Janusz Berek zostaje powołany na stanowisko dyrektora szkoły.

 


2017-09-01
Nowy kierunek kształcenia
Wprowadzono nowy kierunek kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 – kierowca mechanik

 


2017-09-01
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 38, likwidacja Gimnazjum nr 12, Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
– Przekształcono sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w ośmioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas 1-8.
– Zlikwidowano Gimnazjum nr 12, a klasy II-III uczą się do wygaszenia gimnazjum.
– Przekształcono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 w Branżową Szkołę I stopnia nr 5.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.

 


2017-06-08
Przekazanie nowych samochodów dla pracowni samochodowej przez firmy EATON, AUTOMOTIVE SYSTEMS FCA oraz HYUNDAI STAWOWY
Dzięki współpracy między szkołą a firmami pracownie samochodowe wzbogaciły się o nowe modele samochodów: HYUNDAI I30, FIAT SCUDO i FORD „KA”, które będą wykorzystywane do zajęć praktycznych. HYUNDAI I 30 został zarejestrowany i stał się wizytówką szkoły.

 


Wstecz