1990

1992 1987

 


 

1990-09-01
Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 38.
Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 38, która weszła w skład ZSZ FSM. Organizacją szkoły zajęła się wice-dyrektor mgr Barbara Pęcikiewicz. Naukę rozpoczęło 111 uczniów w 7 oddziałach klas 0-4.

 


1990-08-01
Likwidacja Średniego Studium Zawodowego.

 

 

Wstecz