1981

1986 1978

 


1981-09-01
Nowe budynki szkolne.
Oddanie do użytku 2 budynków szkolnych: B i C.
Utworzenie klas Technikum Samochodowego.
Pierwsze dziesięciolecie istnienia szkoły zaowocowało przekazaniem FSM-owi 2962 absolwentów – wykwalifikowanych pracowników.

 

Wstecz