18 listopada 2015 – spotkania z rodzicami

16:00-17:00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum
17:00-18:00 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum