ZSSiO ponownie w projekcie IPN – Łączka.

Nasza szkoła, podobnie jak w zeszłym roku, postanowiła przystąpić do projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. W ramach projektu uczniowie, uczestnicząc w 6 spotkaniach, poznają rolę, jaka w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci dwuminutowych etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

Podobnie jak w zeszłym roku, nasza szkoła zgłosiła dwie drużyny – jedną pod opieką Pana Wicedyrektora Jana Marka i drugą pod opieką Pani Marii Kurzycy.

Do tej pory odbyły się już dwa spotkania wprodzające w tematykę projektu. Nie możemy doczekać się kolejnych oraz realizacji głównego zadania – czyli etiudy filmowej, która weźmie udział w konkursie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku jednej grupie z naszej szkoły, pod opieką Pani Marii Kurzycy udało się zakwalifikować do grona zwycięzców projektu. W tym roku spróbujemy powtórzyć ten sukces.