Zebrania rodziców 16 styczeń 2019

Branżowa Szkoła I stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
16 styczeń 2019 godzina 16:30

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1a

P. Urbańczyk

107C

1b

A. Skiba

124C

2a

D. Stanclik

208C

2b

A. Kukla

106C

3a

M. Błaszczak

117C

3b

J. Wolff

305C

Technikum
16 styczeń 2019 godzina 16:30

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1a

G. Duch

323C

1b

S. Szęszoł

122C

1c

K. Hańderek

318C

2a

T. Glądys

206C

2b

G. Jarosz

103C

2c

A. Gilowska

223C

3a

B. Stawowczyk

311C

3b

B. Rzycka-Ryznar

301C

3c

B. Kasperek

212C

4b

M. Kurzyca

210C

4c

M. Krajs

309C

16 styczeń 2019 godzina 17:15

Klasa

Wychowawca

Nr sali

4a

M. Kuś

204C