Zaślubiny w ZSSiO

14 października był niezwykle uroczystym dniem dla naszej społeczności szkolnej. Dzień Komisji Edukacji Narodowej upłynął u nas pod znakiem ślubowania – pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali…” – takie motto wybrali sobie pierwszoklasiści. Powołując się na autorytet wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II, zobowiązali się do tego, by obierać sobie tylko wysokie cele. Dyrekcja i nauczyciele, towarzyszący uczniom w tym uroczystym dniu, podjęli wyzwanie, by wspierać swych podopiecznych i dodawać im wiatru w żagle ilekroć będą tego potrzebowali. A jest to wyzwanie nie lada, gdyż w murach ZSSiO pojawiło się w tym roku ponad trzystu uczniów klas I.

Wszystkim życzymy powodzenia i wielu sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji z wyboru naszej Szkoły – niech to będzie początek pięknej przygody.