Zakończenie projektu Edukacja we współczesnym świecie.

 

 

 

W maju w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zakończył się projekt „Edukacja we współczesnym świecie” realizowany w ramach programu unijnego Erasmus Plus. Dzięki projektowi, 7 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Program Erasmus Plus jest obecny w ZSSiO już od kilku lat. „Edukacja we współczesnym świecie” to drugi projekt dotyczący mobilności edukacyjnej kadry realizowany przez szkołę. Dzięki funduszom europejskim na zagraniczne szkolenia wyjechało już 14 nauczycieli. Poza tym szkoła realizuje również projekty unijne związane z realizacją zagranicznych praktyk dla młodzieży.

Nauczyciele uczący w ZSSiO zdecydowali się wziąć udział w projekcie aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przez co przyczynić się do rozwoju szkoły, zwiększenia jej prestiżu oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej. Zagraniczne szkolenia pozwoliły nauczycielom lepiej poznać europejskie systemy edukacji, w tym nowatorskie metody nauczania i formy pracy. Ważnym celem projektu było również zdobycie kontaktów międzynarodowych i pozyskanie partnerów zagranicznych do przyszłych projektów edukacyjnych.

Szkolenia, w których wzięli udział nauczyciele dotyczyły wykorzystania metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na wprowadzeniu elementów języka angielskiego na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Drugim tematem szkoleń było wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza aplikacji internetowych i mediów społecznościowych.

Po powrocie z zagranicznych kursów nauczyciele dzielili się swoją wiedzą zarówno z gronem pedagogicznym, jak i z uczniami na zajęciach dydaktycznych, podczas których wykorzystywali zdobyte umiejętności. Możliwość udziału w projekcie była niezwykle cennym doświadczeniem i z pewnością wpłynęła na podniesienie jakości pracy w naszej szkole.