Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas czwartych

25.04.2014 r. mury naszej szkoły opuściło 67 absolwentów. Z rąk Pani Dyrektor Jadwigi Janczar najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Absolwentów żegnały klasy trzecie wraz z Samorządem Uczniowskim.

J.B. i B.R.