Zajęcia w Urzędzie Celnym.

Po raz kolejny w ramach innowacji pedagogicznej odwiedziliśmy oddział Urzędu Celnego w Czechowicach-Dziedzicach. Uczestniczyliśmy w przeprowadzanych odprawach celnych. Jednym z towarów był przywieziony w kontenerze ze Stanów Zjednoczonych prawie stuletni pojazd. Poza tym tradycyjnie odbywały się odprawy ładunków wywożonych i przywożonych z państw nie należących do Unii Europejskiej.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Celnego.