Zajęcia laboratoryjne na ATH

24 stycznia 2018r. klasa 3b T wzięła udział w kolejnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Zajęcia odbyły się w dwóch laboratoriach. W laboratorium odlewnictwa uczniowie mieli okazję własnoręcznie przygotować formę piaskową do odlewania modelu.
Natomiast w laboratorium systemów wizyjnych i robotyki mieli okazję zapoznać się z procesem programowania robota oraz wykorzystania systemów wizyjnych podczas pracy przegubowego robota ramieniowego.