YES EVENT

NAUCZYCIELE NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUCZYCIELI UNII EUROPEJSKIEJ

W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku nauczycielki Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, mgr Gabriela Duch i mgr Małgorzata Olma wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Unii Europejskiej w Barcelonie. Spotkanie miało na celu uzgodnienie szczegółów dotyczących udziału młodzieży z krajów Unii Europejskiej w Międzynarodowej Konferencji Młodych Europejczyków YES EVENT. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół z Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Polski. W projekt jest również zaangażowana szkoła z Finlandii. Nasza szkoła była jedyną szkołą z Polski, której przypadł zaszczyt uczestniczenia w tym przedsięwzięciu w 2018 roku i reprezentowania naszego miasta, regionu i całego kraju.

Międzynarodowa Konferencja Młodych Europejczyków YES EVENT to przedsięwzięcie, w którym Polska bierze nieprzerwanie udział od 2005 roku. Inicjatorem konferencji była holenderska szkoła Northgo College z Noordwijk. Młodzi Europejczycy spotykają się każdego roku w listopadzie, aby dyskutować w języku angielskim na temat współczesnych problemów i przyszłości Europy oraz pokazać Europę „zjednoczoną w różnorodności.” Organizatorem i gospodarzem wydarzenia jest kolejno każdy z krajów uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Bielsko-Biała gościło młodzież Europy w 2013 roku i ponownie będzie gospodarzem konferencji w 2022 roku. Każdy kraj jest reprezentowany przez ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli. Podczas konferencji uczestnicy przedstawiają w języku angielskim pokazy multimedialne promujące własny kraj, region i miasto oraz prezentujące temat przewodni. Młodzież pracuje również w grupach międzynarodowych, uczestnicząc w debatach i dyskusjach w języku angielskim oraz w międzynarodowych konkursach, tańcach, grach i zabawach.

Cieszymy się, że ten unikalny międzynarodowy projekt będzie kontynuowany w naszej szkole, a nasi uczniowie będą mogli nadal reprezentować Polskę w tym przedsięwzięciu, ponieważ zostali oni wraz z nauczycielami zaproszeni do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Młodych Europejczyków YES EVENT 2019, która odbędzie się w dniach od 24 do 29 listopada 2019 roku w miejscowości Halle, w Niemczech, a tematem przewodnim będzie LEAVING FOOTPRINTS…