YES EVENT 2019 Halle, Niemcy

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU–BIAŁEJ
NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW – YES EVENT 2019 Halle

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej jako jedyna szkoła z Polski została zaproszona do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodych Europejczyków YES EVENT 2019,która odbyła się w mieście Halle, w Niemczech w dniach od 24 do 29 listopada 2019 roku.

Tym samym nasza szkoła kontynuuje tradycję Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Bielsku – Białej, które reprezentowało nasz kraj, region i miasto na w/w konferencji przez 13 lat, od 2005 roku. Młodzi Europejczycy spotykają się każdego roku, aby dyskutować na temat współczesnych problemów i przyszłości Europy. Organizatorem i gospodarzem konferencji jest kolejno każdy z krajów uczestniczących w tym przedsięwzięciu, a jej oficjalnym językiem jest język angielski. Każdy kraj jest reprezentowany tylko przez jedną szkołę. Inicjatorem wydarzenia w 2005 roku była holenderska szkoła Northgo College z Noordwijk, a w 2019 roku to Niemcom przypadł zarówno zaszczyt, jak i obowiązek jej zorganizowania.
W tym roku w Międzynarodowej Konferencji Młodych Europejczyków YES EVENT 2019 wzięło udział 70 uczestników z 7 szkół z Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Szwecji i Polski. Spotkanie poświęcone zostało tematowi bardzo aktualnemu i bliskiemu młodym ludziom: jak sprawić, aby nasze miasta stały się miejscami przyjaznymi dla wszystkich – młodych i starych, sprawnych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla wszystkich pozostałych mieszkańców. Kolejny raz  wydarzenie poświęcone zostało tolerancji, przełamywaniu stereotypów, oraz zwalczaniu uprzedzeń religijnych i rasowych. Celem nadrzędnym tegorocznej konferencji stało się pokazanie Europy „zjednoczonej w różnorodności.” Młodzież starała się udowodnić, że różnice to nie to samo, co podziały – jesteśmy różni, ale powinniśmy być zjednoczeni.

Każda uczestnicząca w konferencji szkoła przedstawiła w języku angielskim pokaz multimedialny promujący własny kraj, region, miasto i szkołę, oraz prezentujący temat przewodni „YOUNG CITY LIFE – JUST LEAVING FOOTPRINTS.”

Na przygotowanie wystąpień, prezentacji tematu przewodniego i promocji Polski, Beskidów i Bielska – Białej uczniowie wraz z nauczycielami, mgr Gabrielą Duch i mgr Małgorzatą Olmą, poświęcili przed wyjazdem około 40 godzin. Wykorzystali m.in. materiały otrzymane od pracowników Wydziału Promocji Miasta. Wsparcia finansowego młodzieży udzieliło Miasto Bielsko-Biała. Uczniowie byli goszczeni przez niemieckie rodziny, a czas spędzali z rówieśnikami z innych krajów europejskich, pracując w międzynarodowych grupach roboczych, uczestnicząc w międzynarodowych debatach, konkursach, tańcach, grach i zabawach oraz zwiedzając Halle, miasto – gospodarza tegorocznej konferencji. Uczniowie nawiązali wiele nowych znajomości, wrócili pełni energii do dalszej pracy. Przyjęliśmy również zaproszenie do udziału w kolejnej konferencji YES EVENT, która odbędzie się w Szwecji, w mieście Uppsala w 2021 roku.

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/promowali-miasto-i-kraj