XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Dnia 19.10.2018r. odbyła się w naszej szkole XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej zawody I stopnia. W Olimpiadzie wzięło udział 15 uczniów z klas 4aT, 4bT, 2cT.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje wiadomości spróbuj rozwiązać test.