Wykłady dla logistyków i spedytorów.

5 grudnia w naszej szkole  odbył się cykl wykładów prowadzonych przez wykładowców ATH z Katedry Transportu i Informatyki. W wykładach uczestniczyły klasy 1cT, 1dT, 2dT, 3eT, 3fT, 4eT, 4fT. Tematy warsztatów i wykładów :

1. „Optymalizacja kosztów przewozu materiałów w firmie transportowej”

warsztaty z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego poprowadziły mgr inż. Agnieszka Gajda i mgr inż. Justyna Sordyl, asystentki w Katedrze Transportu i Informatyki na Wydziale Zarządzania i Informatyki, ATH

2. „Zagrożenia ekologiczne związane z eksploatacją środków transportu i infrastruktury transportowe”

wykład wygłosiła dr inż. Lucyna Brzozowska (adiunkt w katedry Transportu i Informatyki)

3. „Społeczne aspekty logistyki miejskiej”

wykład wygłosił dr inż. Leszek Bylinko, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Informatyki, ATH