Wyjazd do Obozu w Oświęcimiu

W grudniu 2019r. uczniowie klas maturalnych i klasy 8 SP uczestniczyli w żywej lekcji historii, która odbyła się na terenie niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz- Birkenau.
Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądały warunki życia tysięcy więźniów pochodzenia min. polskiego,romskiego i żydowskiego, których poddano masowej eksterminacji.
Uczciliśmy też minuta ciszy, zapaleniem zniczy pamięć pomordowanych przy ścianie bloku 11 .