Wycieczka zawodowa do firmy PEKAES

Po raz kolejny przyszli spedytorzy z klasy 2aTS mieli możliwość przyjrzeć się pracy firmy PEKAES. Jest to jedna z największych spółek sektora TSL (Transport Spedycja Logistyka) z oddziałami w całej Polsce. Tym razem poznali jakie operacje odbywają się w magazynach, jak łączy i rozdziela się ładunki aby szybko trafiały w odpowiednie miejsce. Uczniowie mieli też możliwość zobaczyć mistrzów wózków widłowych. Przy okazji odwiedzili też współpracujący ze szkołą oddział Urzędu Celno-Skarbowego. Współpraca szkoły z firmą PEKAES i oddziałem Urzędu Celno-Skarbowego jest bardzo cenna, ponieważ uczniowie kształcący się na kierunku technik spedytor mogą bezpośrednio zapoznać się ze specyfiką pracy w branży spedycyjnej.