Wycieczka dydaktyczna do śląskiego Centrum Logistyki

W dniu 3 czerwca 2011 r. logistycy z klas 1dT i 2eT uczestniczyli w „Dniu Otwartych Drzwi Śląskiego Centrum Logistyki”. Podczas zwiedzania dowiedzieliśmy się, że ŚCL jest częścią europejskiej sieci infrastruktury logistycznej, obejmuje obszar 47 ha i jest miejscem łączenia się trzech rodzajów transportu: drogowego, kolejowego i wodnego.

W Centrum widzieliśmy magazyny, place składowe, stację i bocznicę kolejową, najnowocześniejszy w Polce port śródlądowy, parking dla TIRów. Duże wrażenie zrobił na nas magazyn wysokiego składowania towarów niebezpiecznych tzw. ADRów.

Panie z Działu Marketingu opowiadały nam o nowoczesnych systemach informatycznych ERP i WMS. Cieszymy się, że mogliśmy przyjrzeć się pracy logistyków.

Wycieczka była bardzo ciekawa, a Dzień Otwartych Drzwi w ŚCL wpisujemy w tradycję naszego kierunku.