Współpraca z UNICEF

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej angażują się w wiele akcji społecznościowych wśród nich: Góra grosza, Krwiodawstwo, Pola Nadziei. Od trzech lat współpracujemy z Unicef i wspólnie realizujemy projekty służące pomocy humanitarnej. Jednak w tym roku szkolnym szczególnie dumni jesteśmy z akcji „Biznes Klasa” i „Wszystkie Kolory Świata”.

W tegorocznych projektach Unicef wzięła udział cała społeczność uczniowska i nauczyciele ZSSiO. W projekcie edukacyjno-pomocowym ”Wszystkie Kolory Świata” udało nam się uszyć i zlicytować 19 lalek na kwotę 520 złotych. Pieniądze zostały przekazane na zakup szczepionek, które ratują życie dzieciom w Czadzie.

W ramach akcji „Biznes Klasa” wszyscy ci, którym na sercu leży dobro dzieci mogli opracować biznes plan służący zbieraniu kolejnych funduszy. Z podjętych działań zebraliśmy 657 złotych.

28 lutego bieżącego roku odbyła się w Naszej szkole uroczysta gala podsumowująca projekt „Biznes Klasa” Unicef. Uczniowie pokazali w jaki sposób działa Unicef na świecie i jak każdy z nas może przyczynić się do pomagania. Menadżerowie projektu przedstawili korzyści wynikające z udziału w akcji. Zebrane pieniądze podczas trwania projektu przekazano na konkretne obszary działalności Unicef. Ufundowano w ten sposób między innymi szczepionki: 80 przeciw polio, 40 przeciw odrze, 315 przeciw tężcowi oraz 10 szt. herbatników wysokoenergetycznych, 10 paczek specjalistycznego mleka, 115 szt. soli nawadniających ORS, 400 szt. tabletek uzdatniających wodę i 100 szt. zeszytów.

Dzieląc się z potrzebującymi zyskujemy ich wdzięczność za podarowane życie i zdrowie. Dlatego od dzisiaj jesteśmy nie tylko menadżerami pomocy humanitarnej, ale młodymi ludźmi o wielkich i wrażliwych sercach, a Nasza szkoła zyskuje miano „zaangażowanej społecznie placówki.” Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich darczyńców. Jesteście WIELCY, macie wielkie serca DZIĘKUJEMY.

Katarzyna Hańderek