Wojewódzki Urząd Pracy – zajęcia

W październiku miała miejsce seria spotkań młodzieży z klas technikum z doradcą zawodowym Panem Rafałem Rojkiem. Zajęcia odbywały się w bielskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym rejonie w świetle najnowszych danych barometru zawodów. Prowadzący zajęcia dogłębnie przeanalizował prognozę sytuacji w zawodach, dzieląc zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych na podstawie testów psychometrycznych oraz podzielenia się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom zawodowym. Przeprowadzone zastały ciekawe i emocjonujące dyskusje dotyczące wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sztucznej inteligencji oraz zastąpienia pracą robota czynnika ludzkiego