„Win – win, czyli o sztuce negocjacji” – trzeci wykład w ramach XVII Festiwalu Nauki Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej

Technicy transportu drogowego z klasy pierwszej oraz spedytorzy z klasy drugiej uczestniczyli w kolejnym wykładzie w ramach XVII Festiwalu Nauki Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, o tematyce „Win – win, czyli o sztuce negocjacji”.
Uczniowie dowiedzieli się czym są negocjacje, poznali ich rodzaje, cechy dobrych negocjacji i przede wszystkim strategie negocjacyjne. Słuchacze mogli również poznać znaczenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej w negocjacjach.