UNICEF

28 marca w auli naszej szkoły odbyło się podsumowanie kolejnej akcji Unicef: „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”
Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” było pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii.
Głównym celem projektu edukacyjnego UNICEF było przekazanie uczniom wiedzy na temat sytuacji ich rówieśników żyjących w Syrii, kraju gdzie od kilku lat trwa wojna. Miliony mieszkańców uciekło, zostało uchodźcami, część została przesiedlona wewnętrznie, a część niestety nie przeżyła tych tragicznych wydarzeń. Życie w kraju, gdzie trwa konflikt nie jest proste. Wojna zmienia życie dzieci we wszystkich obszarach ich funkcjonowania.
W podsumowaniu projektu w naszej szkole wykorzystaliśmy informacje o historii i przyczynach wybuchu konfliktu, prezentacje o sytuacji dzieci w Syrii oraz materiały filmowe przygotowane przez polski zespół, który w maju 2017 roku odwiedził Syrię. Byli to pracownicy UNICEF Polska i Ambasador Dobrej Woli UNICEF Robert Korzeniowski wraz z dziennikarzami i ekipą filmową, którzy zdecydowali się pojechać do kraju ogarniętego wojną, by zebrać dokumentację pokazującą jak trudna jest sytuacja mieszkańców regionu.
Mamy nadzieję, że przekazane w ten sposób uczniom informacje spotkały się z zainteresowaniem całej społeczności szkoły.

PRAGNĘ GORĄCO PODZIĘKOWAĆ
WYCHOWAWCOM I UCZNIOM ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO ZBIÓRKI PIENIĘDZY
NA CEL AKCJI: „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”
ZEBRANE ŚRODKI ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA KONTO UNICEF

Koordynator Unicef w szkole: Katarzyna Hańderek