Talenty Inżynierskie Sieci K2

5 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych technikum z przedstawicielem firmy Landster w Bielsku-Białej, którego głównym celem było zaprezentowanie 3 edycji programu „Talenty Inżynierskie Sieci K2” realizowanego w ramach Centrum Talentów K2. Program dedykowany jest absolwentom szkół średnich, którzy chcą się rozwijać i świadomie zarządzać swoją dalszą karierą pod okiem specjalistów . Szczególnie zapraszane są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności zawodowych w środowisku pracy, pod kierownictwem wysoko wykwalifikowanych pracowników firm sektora automotive, posiadających zaawansowane technologie i procesy.
Osoby, które zakwalifikują się do programu wezmą udział w działaniach Centrum Talentów K2 i uzyskają następujące korzyści:

  • Odkryją swoje ukryte talenty przy pomocy profesjonalistów m.in. Konsultantów, Coachów, Asesorów dzięki nowoczesnym narzędziom,
  • Zaprojektują swoją dalszą ścieżkę kariery przy współpracy z osobistym Coachem Kariery, która będzie realizowana u wskazanych pracodawców,
  • Wybiorą pracodawcę, który zagwarantuje realizację ścieżki przy współpracy z profesjonalistami i pozwoli na najlepsze wykorzystanie swojego potencjału.
  • Zrealizują swoją ścieżkę kariery u wybranego pracodawcy- otrzymają wsparcie Coacha na wszystkich etapach realizacji swojej ścieżki kariery.

Udział w programie gwarantuje poznanie możliwości firm oraz ofert różnych pracodawców oraz wybranie tej, która w największym stopniu pomoże zrealizować własny plan kariery.
Podczas spotkania zainteresowani uczniowie, wypełnili ankietę. Dzięki temu, stali się kandydatami do programu. Uzyskali również możliwość korzystania z platformy internetowej „Sieci K2”, mają dostęp do ofert pracy firm współpracujących z Centrum Talentów K2.

Bożena Rzycka-Ryznar