Szkolenie dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa

W dniach 24-25 września w Krakowie odbyło się szkolenie dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Przedstawicielem naszej szkoły była Pani Bożena Stawowczyk.
Zajęcia miały formę wykładów oraz warsztatów, w trakcie których zostały omawiane i pogłębiane tematy związane z zagrożeniami, wynikającymi z nieodpowiedniego korzystania z internetu.
Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia dotyczyły między innymi zachowań uczniów w internecie, uzależnień, ceberzagrożeń w interakcji, praw autorskich w sieci, treści szkodliwych i nielegalnych, korzystania z portali i serwisów społecznościowych, wirusów, ujawniania informacji i szyfrowania danych.
Spotkanie dużej grupy nauczycieli pozwoliło na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, które pozwolą rozwiązywać problemy związane z cyberprzemocą.
Wiedza wyniesiona z całego szkolenia zostanie przekazana uczniom naszej szkoły w trakcie warsztatów szkolnych obejmujących tematykę cyberbezpieczeństwa. Również w trakcie zajęć wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego będziemy uświadamiać uczniom zagrożenia płynące z nieumiejętnego korzystania z sieci.