SZALONY DŁUGOPIS

REGULAMIN III SZKOLNEGO KONKURSU

TALENTÓW LITERACKICH ZSSiO

SZALONY DŁUGOPIS”

w ramach

WARSZTATÓW SŁOWA I LITERATURY”

  1. CEL

Konkurs ma na celu promowanie twórczości literackiej uczniów
oraz motywowanie młodzieży do tworzenia tekstów własnych.

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej: Joanna Niewdana – Głąbek.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, który przygotuje własny tekst literacki.

Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  1. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne teksty poetyckie lub prozatorskie napisane w dowolnej formie na dowolny temat. Będą one oceniane w dwóch kategoriach:

I – TEKSTY POETYCKIE

II – TEKSTY PROZATORSKIE.

Podpisane prace należy składać u organizatora (sala 305C) od września 2014 roku do marca 2015 roku.

W przypadku, gdy w danej kategorii napisany zostanie tylko jeden tekst, ocenia się go z tekstami z kategorii drugiej.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Utwory ocenia zespół polonistów ZSSiO, biorąc pod uwagę oryginalność, dojrzałość literacką i poprawność językową.

Za napisanie tekstu każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę z aktywności z języka polskiego na podstawie informacji, którą organizator przekazuje poloniście uczącemu w danej klasie.

Przed zakończeniem roku szkolnego organizator publikuje listę zwycięzców na stronie internetowej szkoły, gdzie zamieszcza również prace konkursowe lub ich fragmenty.

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe na uroczystej akademii kończącej rok szkolny.

Teksty zwycięzców prezentowane są publicznie w ramach „Warsztatów Słowa i Literatury”.

  1. UWAGI

Wszelkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.