Święto Profesorów, Pracowników Szkoły i Uczniów Klas Pierwszych.

15 października Samorząd Uczniowski już od wczesnych godzin porannych zaakcentował obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.Uczniowie składali życzenia oraz rozdali upominki Pracownikom Szkoły.
W auli szkolnej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Otrzęsin klas pierwszych. Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękował Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za pracę i dotychczasowy trud włożony w wychowanie młodzieży.
Uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły po ślubowaniu stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
Samorząd Uczniowski przygotował program artystyczny, „Niebieski zeszyt”. Na zakończenie przedstawiciele S.U. złożyli Dyrekcji Szkoły, Pracownikom Szkoły życzenia i kwiaty.
W pokoju nauczycielskim zorganizowano, „Kawiarenkę Belfer”.

Dziękujemy Wychowawcom, Rodzicom, Uczniom za pomoc przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.
Opiekunowie S.U.: Izabela Milewska-Barcik, Bożena Rzycka-Ryznar