Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Bielskim Centrum Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Dyplomy wręczył Tomasz Kowalik- dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W tym roku szkolnym Stypendium otrzymała Magdalena Piekarska, uczennica klasy 4 aT kształcąca się na kierunku technik spedytor.

Gratulujemy Magdzie dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!!!