Staże wakacyjne

Po raz ostatni uczniowie Technikum nr 5 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5, w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, brali udział w stażach wakacyjnych.
Była to dla nich niepowtarzalna szansa na pogłębienie wiedzy oraz zdobycie wielu nowych doświadczeń zawodowych. Tym razem swoje umiejętności podnosili technicy pojazdów samochodowych, technicy spedytorzy oraz mechanicy.