Staże uczniowskie w ramach projektu

W ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” troje uczniów z technikum odbyło staż uczniowski. Była to ostatnia forma wsparcia w ramach w/w projektu.
Uczniowie poszerzali swoją teoretyczną wiedzę i ćwiczyli umiejętności praktyczne, które będą dla nich niezwykle ważne w momencie podjęcia pracy zawodowej.