Sprawozdanie z wycieczki klasy 2fT do firmy PEKAES S.A. w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 31.03.2011r. odbyła się wycieczka edukacyjna klasy 2fT do firmy PEKAES S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. W wyciecze wzięło udział 11 uczniów i 2 opiekunów – Maria Jagieła i Dorota Stanclik. Najpierw w salce narad Pan Dyrektor Sławomir Szema oraz kierownicy i koordynatorzy przedstawili nam działalność firmy. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo interesujących i przydatnych informacji. Następnie udaliśmy się wraz z Panem Dyrektorem oglądnąć pracę firmy – magazyn, pracę wózków, za i wyładunek, plac manewrowy z infrastrukturą oraz punkt odprawy celnej. Udało nam się nawiązać kontakt z firmą, z którą mamy nadzieję dalej współpracować. W załączeniu zamieszczamy zdjęcia z udanej wycieczki.

Maria Jagieła
Dorota Stanclik