Spotkanie z funkcjonariuszem Urzędu Celnego.

W ramach nawiązanej współpracy naszej szkoły z Urzędem Celnym w Bielsku-Białej w dniu 30.10.2014 odbyło się spotkanie z pracownikiem tego urzędu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas technik spedytor i technik logistyk. Zostaliśmy zapoznani ze strukturą urzędu i jego zadaniami, jak wygląda praca służb celnych w Unii Europejskiej. Tematem były regulacje dotyczące gier hazardowych, których to kontrolą również zajmuje się Urząd Celny.