Spotkanie Noworoczne w ZSSiO dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej w Bielsku-Białej odbyło się po raz kolejny Spotkanie Noworoczne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.
Po uroczystym powitaniu przez dyrektora ZSSiO mgr inż. Janusza Berka licznie przybyłych gości, przedstawiono krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły średniej, a następnie oddano głos ks. Mateuszowi Dudkiewiczowi. Po złożeniu życzeń i wręczeniu drobnych upominków, zaproszono wszystkich do stołu na pyszny poczęstunek.
W drugiej części spotkania nasi emerytowani pedagodzy mieli możliwość obejrzenia w auli programu artystycznego w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Koncertowi Noworocznemu towarzyszyły kiermasze ciast oraz artystycznych wytworów dziecięcych.

Jest w tych naszych spotkaniach po latach nuta nostalgii, sięganie myślami do najgłębszych pokładów pamięci, aby wydobyć z nich ukryte skarby. Wspominamy minione lata, osoby i zdarzenia, które co prawda już nie wrócą, ale mają dla nas szczególną wartość. Powraca zapamiętany wcześniej obraz naszej szkoły, środowiska, z którym byliśmy tak mocno związani i ludzi, z którymi los nas połączył. Na te ożywione obrazy nakładają się kolejne, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia… To właśnie nasze coroczne spotkania dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły są tymi zapadającymi w pamięć chwilami, kiedy możemy podzielić się bogatymi wspomnieniami i doświadczeniem, a także radością i wzajemną życzliwością.
Do zobaczenia już za rok!