Lp.

Data

godzina

cel – tematyka zebrań

1.

21 września 2016r.
( środa )

16:00
17:00

Pedagogizacja rodziców.
Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla  wszystkich klas
ZSSiO  wg. harmonogramu.

17:30

Spotkanie
Przedstawicieli  Oddziałowych Rad Rodziców
z Dyrektorem ZSSiO.

2.

26 października 2016r.
( środa )

16:30

Zebrania klasowe –
przekazanie  informacji  rodzicom o  bie-żących
ocenach i postępach uczniów  w nauce.

3.

23 listopada
2016r.
( środa )

16:30

Zebrania klasowe –
przekazanie informacji  o przewidywanych ocenach oraz
zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych za semestr pierwszy.

4.

11 stycznia 2017r.
( środa )

16:30

Zebrania
klasowe – prezentacja osiągnięć uczniów w semestrze  I.
Konsultacje indywidualne z  nauczycielami.

5.

22 marca 2017r.
( środa )

16:30

Zebrania klasowe klas 4
Technikum – przekazanie informacji  rodzicom o przewidywanych
ocenach oraz zagrożeniu otrzy-mania końcowych ocen
niedostatecznych.  
Konsultacje
indywidualne z  nauczycielami dla rodziców uczniów
pozostałych klas.

6.

17 maja 2017r.
( środa )

16:30

Pedagogizacja rodziców.
Zebrania klasowe – przekazanie informacji rodzicom o
przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania ocen
niedostatecznych na koniec roku szkolnego.