Nazwisko i imię Funkcja
 Kasperek Wioleta  przewodniczący
 Musiał Magdalena  zastępca przewodniczącego
 Szymków Agnieszka  sekretarz
 Ścieszka Janusz  skarbnik