Rozszerzenie współpracy z firmą Stawowy Group Sp. z o.o.

W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Stawowy Group Sp. z o.o.. Firmę reprezentował p. Bolesław Stawowy – Prezes Zarządu. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Zawarte porozumienie rozszerza zakres dotychczasowej współpracy, która dotyczyła głównie organizacji praktyk zawodowych i dni otwartych szkoły oraz wspierania szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej. Nowe obszary współpracy dotyczą między innymi:

  • objęcia patronatem przez firmę kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • organizacji dla uczniów i nauczycieli szkoleń, prezentacji i wycieczek umożliwiających zapoznanie się narzędziami i technologiami stosowanymi w branży motoryzacyjnej,
  • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę.

Firma Stawowy Group Sp. z o.o. istnieje od 1996 r., obecnie zajmuje się sprzedażą samochodów marki Hyundai oraz świadczy profesjonalne usługi w zakresie obsługi i naprawy samochodów w pełnym zakresie. Więcej o firmie…