Rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy zawodowe”

Rozpoczynamy pierwszą rekrutację do nowego projektu. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły technikum i szkoły branżowej z wyłączeniem klas czwartych technikum oraz klas trzecich branżowej szkoły pierwszego stopnia.
Rekrutacja trwa do dnia 19 marca 2021 roku. Poniżej zamieszczone są dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji. Proszę wydrukować, wypełnić i podpisać formularz, oświadczenie RODO oraz zgodę na publikowanie wizerunku wraz z datą, natomiast deklarację uczestnictwa bez daty – zostanie ona uzupełniona w trakcie zajęć z doradztwa zawodowego (2 godziny).

W przypadku uczestników niepełnoletnich – niezbędny jest podpis opiekuna prawnego.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania dokumentów, mogą je odebrać z portierni szkoły w godzinach 7-20 od poniedziałku do piątku.

Zwrot podpisanych dokumentów musi nastąpić do dnia 19.03.2021 roku. Po tym terminie nie ma możliwości przystąpienia do rekrutacji.

Każdą osobę, która chciałaby przystąpić do projektu, bardzo proszę o napisanie ołówkiem na odwrocie formularza rekrutacyjnego w jakim kursie chciałaby wziąć udział (można wybrać kilka kursów, jednak jako pierwszy proszę wpisać ten, którym jest się najbardziej zainteresowanym). Staż uczniowski nie jest w żaden sposób powiązany z kursami/szkoleniami. Można zgłosić się:

 • tylko na staż
 • tylko na kurs/szkolenie
 • zarówno na staż oraz kurs/szkolenie.

Do wyboru są następujące kursy/szkolenia o staże:

 • Szkolenie na diagnostów SKP: dla uczniów technikum na kierunku technik pojazdów samochodowych – klasy drugie i trzecie
 • Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych: dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej, którzy ukończą 18 lat do dnia 30.09.2021 roku
 • Kurs spawania metodą MAG: dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej, którzy ukończą 18 lat do dnia 30.09.2021 roku
 • Kurs operatora koparko – ładowarki: dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej, którzy ukończą 18 lat do dnia 30.09.2021 roku
 • Kurs prawo jazdy kategorii B: dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej, którzy ukończą 18 lat do dnia 30.09.2021 roku, z wyłączeniem klas, w których prawo jazdy B uzyskiwane jest w cyklu kształcenia
 • Kurs „GOLDEN 10 czyli jak skutecznie uczyć się i efektywnie planować swoje działania”: dla uczniów klas pierwszych technikum
 • Kurs „Problemy okazją do rozwoju? Kreatywnie i twórczo o przeszkodach w…”: dla uczniów klas pierwszych technikum
 • ,,Daj sobie szansę’’- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki: dla uczniów klas 1-3 technikum
 • „Technik z przyszłością – mariaże z Królową”: dla uczniów klas 1-3 technikum
 • Płatne staże i praktyki wakacyjne w ilości 150 h – wynagrodzenie dla ucznia 2.000 zł za okres 150 godzin stażu/praktyki: dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej

W razie pytań i wątpliwości zapraszam na spotkanie na Google Meet w piątek 5.03.2021 o godzinie 15:10
Link do spotkania: meet.google.com/pey-zfjk-koh

Bożena Stawowczyk
Szkolny koordynator projektu

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda wizerunek