Rajd integracyjny klas pierwszych

W dniu 15 października 2014r. odbył się coroczny rajd integracyjny klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Uczniowie wraz z opiekunami pokonali różne trasy, aby spotkać się przy wspólnym ognisku na Magurce Wilkowickiej. Na szczycie góry przeprowadzone zostały konkurencje sportowe. Jak zwykle było dużo dobrej zabawy.