Projekt edukacyjny: LEKCJE Z ZUS

„Lekcje z ZUS”.
Jest to projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W naszej szkole na lekcjach podstaw przedsiębiorczości będzie prowadzona VII edycja tego projektu edukacyjnego.
Po jego zakończeniu uczniowie mają możliwość przystąpienia do olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Zapraszam
Katarzyna Hańderek