Praktyki zawodowe w CENTRUM INŻYNIERYJNYM

Końcem października zostały zakończone pilotażowe praktyki uczniów naszej szkoły w Centrum Inżynieryjnym. Dzięki współpracy z naszym partnerem, praktykanci z klasy 3c TA/TR mieli możliwość uczestniczyć w niezwykle ciekawym projekcie.
Zakres przyswojonej wiedzy i zrealizowanych praktyk obejmował:
W pierwszym tygodniu:
– szkolenie w zakresie zasad czytania dokumentacji elektrycznej stanowisk zrobotyzowanych
– szkolenie w zakresie podstaw programowania sterowników PLC firmy Mitsubishi
– szkolenie w zakresie podstaw programowania robotów Mitsubishi
– szkolenie w zakresie podstaw programowania systemów wizyjnych Cognex
– szkolenie z metodologii zarządzania projektami automatyzacji procesów (Agile, Waterfall)

W kolejnych tygodniach praktyk uczniowie mogli przetrenować zdobyte umiejętności na przeznaczonej do działania stacji zrobotyzowanej, wykorzystującej wyżej wymienione komponenty.

Uczniowie realizowali projekt uruchomienia stacji kontrolnopomiarowej korpusu amortyzatora, przy wykorzystaniu metody wizyjnej z algorytmami sieci neuronowych oraz precyzyjnego czujnika pomiarowego drogi, zamontowanego na ramieniu robota kolaboracyjnego.
Dwóch przedstawicieli z grupy praktykantów, oprócz zagadnień technicznych, realizowały zagadnienie definiowania i zarządzania zadaniami projektu w wybranej metodyce planowania.
Pomiary zostały zaprezentowane w trybie półautomatycznym działania stacji.
Praktykanci zapoznali się również z procesem produkcji amortyzatorów samochodowych. W tym celu zorganizowano dla nich spotkanie z technologiem procesu produkcyjnego w zakładzie Marelii w Bielsku-Białej.
Rezultaty działań zostały ocenione pozytywnie. Nasi uczniowie byli bardzo zaangażowani w działanie i widocznie zainteresowani tematem. Bardzo serdecznie dziękujemy całej załodze Centrum Inżynieryjnego za olbrzymi wkład w rozwój podopiecznych!