Praktyka zawodowa w Niemczech 2017

W sierpniu i w listopadzie 32 uczniów technikum ZSSiO odbyło praktykę zawodową w firmie Vitalis w Niemczech. Staż realizowany był w ramach projektu „Motoryzacja bez granic”.
Głównymi założeniami projektu było :
– diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
– diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
– organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
– skonstruowanie elektrycznego pojazdu typu e-buggy.

Stażyści zdobyli następujące umiejętności i kompetencje zawodowe:
– znajomość zasad montażu i demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
– umiejętność stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
– umiejętność doboru zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych lub ich zamienników do wymiany,
– umiejętność zlokalizowania uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych oraz ich wymiany,
– umiejętność przeprowadzenia weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (również pod kątem ich ponownego wykorzystania),
– zdolność do przeprowadzenia prac naprawczych (związanych z np. płynem do chłodnicy, olejami smarowymi, silnikiem),
– umiejętność przygotowania części samochodowych (tj. układ hamulcowy, napęd elektryczny, silnik, układ oświetleniowy, system wycieraczek, okablowanie).

Oczywiście, oprócz kompetencji zawodowych, stażyści doskonalili także inne, cenne umiejętności, takie jak:
– zwiększenie posługiwania się językiem obcym (angielskim i niemieckim) w realizacji zadań oraz umiejętność formułowania krótkich i zrozumiałych wypowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w miejscu pracy,
– zwiększenie umiejętności komunikacji ze współpracownikami w środowisku międzynarodowym oraz organizacji pracy w zespole,
– znajomość i przestrzeganie zasad kultury i etyki,
– zwiększenie kreatywności i konsekwencji w podejmowanych działaniach,
– umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.

Z pewnością realizacja praktyki zawodowej za granicą przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły (obecnie pracujemy nad kolejnym wnioskiem, tym razem chcielibyśmy, aby nasi uczniowie doskonalili swoje zawodowe umiejętności w słonecznej Hiszpanii), a samym stażystom dała możliwość sprawdzenia się w środowisku międzynarodowym.