Pożegnanie maturzystów

„W życiu są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca, ale nie zawsze to, co się opłaca, warto.”
Władysław Bartoszewski

26 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. W tym roku szkołę opuściły trzy klasy technikum. Pan Dyrektor Janusz Berek wraz z wychowawcami wręczył abiturientom nagrody za wyniki w nauce, udział w konkursach i olimpiadach oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Uczniom technikum w zawodzie technik mechanik certyfikaty za udział w szkoleniu z zakresu druku i skanowania 3D wręczył Jan Sienkiewicz – Dyrektor ARR S.A. FabLab w Bielsku – Białej.
Tradycyjnie, już po raz czwarty w historii szkoły, został wręczony medal Primus Inter Pares – pierwszy wśród równych sobie. W tym roku laureatem został Nikodem Barański z klasy 4a technikum. Gratulujemy.
Uroczystość pożegnania zakończyły pamiątkowe zdjęcia i wzruszające spotkania młodzieży z wychowawcami.