Porozumienie z firmą PROSEAT


W dniu 7 marca 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy ZSSiO a firmą PROSEAT Sp. z o.o.. Firmę PROSEAT reprezentował Dyrektor Michał Bysiecki, ZSSiO Dyrektor Janusz Berek i Wicedyrektor Marzena Kuś. W ramach współpracy przewiduje się między innymi:

  • organizację dla uczniów kierunków technik mechanik i technik spedytor praktyk zawodowych na terenie firmy PROSEAT,
  • możliwość uczestniczenia nauczycieli i uczniów ZSSiO w szkoleniach umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w zakładzie,
  • organizację wizyt zawodoznawczych, wycieczek naukowych, prezentacji i wykładów,
  • wsparcie szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej.

PROSEAT Sp. z o.o. od 9 lat rozwija działalność produkcyjną w Polsce, dostarczając producentom samochodów oraz dostawcom wysokiej jakości zagłówki, podłokietniki i side bolstery. Spółka należy do międzynarodowego koncernu, specjalizującego się w produkcji pianek poliuretanowych służących jako wypełnienia przy produkcji foteli samochodowych.

W zakładach w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach prowadzone są procesy tłoczenia i spawania części, produkcji pianki poliuretanowej, elementów z tworzyw sztucznych oraz krojenia, szycia i montażu zagłówków, podłokietników side bolsterów. Spółka zatrudniająca obecnie ok. 1100 osób jest dostawcą dla niemieckich, francuskich i koreańskich producentów samochodowych.