Policja w „Samochodówce”

W dniu 16 października bieżącego roku uczniowie „Samochodówki” zapoznawali się z prawnymi i społecznymi konsekwencjami nieprzestrzegania prawa przez młodzież oraz z zasadami ruchu drogowego o skutkami ich łamania. Zajęcia profilaktyczne prowadzili oficerowie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej; podinspektor Mariusz Kuliński, nadkomisarz Wiesław Mizia oraz starszy aspirant Krzysztof Stankiewicz z Wydziału Ruchu Drogowego.  Po spotkaniu młodzież długo zadawała pytania dotyczące głównie udziału motocyklistów w ruchu drogowym.